Girls Soccer – 09.14.2019

September 14th, 2019 by Voice Of Vashon

Vashon Pirates vs the University Prep Pumas. Vashon lost, 4 to 1.